Wij zijn op zoek naar: (Toekomstige) leefstijl adviseurs.


Die als zelfstandigen opgeleid willen worden of ondernemers die met de Bewust leven en eten methode willen gaan werken. 

Men wordt hiervoor opgeleid/getraind binnen 3 of 6 maanden en krijgen ondersteuning door middel van workshops om als zelfstandige te kunnen opereren in franchise-vorm. 

Wilt u een Zelfstandige Praktijk als leefstijl adviseur Bewust leven en eten, dan kunt u 

particulieren een uniek advies “op maat” geven naar een bewust andere leefstijl. 

Met onze aanpak gaat men op zoek naar de oorzaken en het gevolg van een verstoorde leefstijl van:  

Overgewicht 
Ondergewicht 

Men geeft een onafhankelijk advies op maat. Werkend met een protocol (en biosensor) en intermediair naar ondersteunende hulpverlening. 

Bent u geïnteresseerd in de opleiding of wilt u een informatiebijeenkomst bijwonen neem dan contact op met: 

Claudia Vermeulen van Bewust leven en eten Mobiel: 06-48544008 Mail:claudia@bewustleveneneten.nl